Knoflíkohraní s knížkami 2021

Setkání s nejlepšími sběrači knoflíků za přečtené knihy a splněné úkoly, plánované na 16. prosince 2021 v sále knihovny, se s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnilo. Ale o své ceny, pořízené za podpory kanceláře primátora města, vítězové nepřijdou. Jsou pro ně připraveny k vyzvednutí v otevírací době oddělení pro děti a mládež. Nejen vítězům, ale všem účastníkům čtenářské soutěže přejeme pohodové Vánoce se spoustou skvělých zážitků.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE

Nejvíce knoflíků nasbírala a pomyslné první místo obsadila Ema Tryznová, druhé místo Anna Hořejšová a na třetí příčce se umístila Viola Janatová.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v období od ledna do konce listopadu 2021.
 • Je určena pro děti do 15 let, které budou rozděleny podle věku do dvou kategorií: děti do 9 let a děti od 10 do 15 let.
 • Úkolem soutěžících je přečíst co nejvíce knih podle čtenářského plánu, který každý soutěžící obdrží nebo si ho stáhne zde:
  plán pro soutěžící do 9 let / plán pro soutěžící 10–15 let
  .
 • Ve čtenářském plánu je uvedeno několik kategorií knih, podle kterých si soutěžící knihu v půjčovně pro děti a mládež vybere. Je jenom na něm, který titul si zvolí. Ale pozor - každá kniha může být přiřazena pouze k jedné kategorii knih, nesmí se ve čtenářském plánu opakovat!
 • Počítají se pouze knihy přečtené v letošním roce.
 • Ke každé přečtené knize je nutné vyplnit pracovní list s několika jednoduchými úkoly, který nám bude sloužit jako důkaz, že soutěžící knihu opravdu přečetl. Ke stažení zde: pracovní list příloha k pracovnímu listu.
 • Podmínkou účasti v soutěži je splnění povinného úkolu, zadaného ve čtenářském plánu!!!
 • Po přečtení si soutěžící i knihovna zapíše knihu do svého čtenářského plánu, za každou přečtenou knihu a správně vyplněný pracovní list dostane soutěžící knoflík.
 • V měsíci prosinci bude soutěž vyhodnocena a nejúspěšnější sběrači knoflíků budou odměněni cenami, jejichž nákup finančně podpořila kancelář primátora města.
 • Údaje ze čtenářského plánu a pracovních listů jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po jejím skončení skartovány / vymazány. 
 • Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii, počet knoflíků) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Držíme všem soutěžícím palce a věříme, že vás čtenářská soutěž bude bavit a strávíte nad našimi knihami zábavné chvilky. Chceme, aby pro vás bylo čtení zábavou a potěšením, ne povinnost, proto je výběr knih jen a jen na vás! Zdraví vás knihovnice z oddělení pro mládež Zuzana a Lenka.