Nejen o dračím období

Během Týdne knihoven probíhají i aktivity na našich pobočkách: jedná se o tvůrčí dílny Dračí období, ale i minuty nad knihou, pasování čtenářů či knihovnické lekce.
V knihovnických lekcí se malí čtenáři učí základní orientaci na svém oddělení, v tvůrčích dílnách pak vyrábí papírové postavičky a jiné malé hračky a seznamují se s literaturou, která podobné aktivity přímo podporuje. Je to jedna z cest, jak naučit děti trávit samostatně svůj volný čas.