Setkávání 2009

SPMP - sekce Downův syndrom v Jablonci nad Nisou uspořádala 20.března 2009 komponovaný pořad při příležitosti 4.světového dne Downova syndromu. Tento den se slaví 21.března a symbolizuje ztrojení na 21.chromozomu.

Program se skládal ze dvou částí. První část připomněla 40.výročí založení občanského sdružení na podporu dětí, mládeže i dospělých s mentálním handicapem a kombinovanými vadami. Ve druhé části zasedli ke kulatému stolu rodiče, odborníci a zástupci Libereckého kraje, aby vyhodnotili náměty sesbírané v terénu a úkoly, se kterými se potýkají občanské aktivity. Pořad byl doplňkem výuky etiky ZŠ Pivovarská i součástí výuky Vyšší zdravotnické školy v Liberci. Pořad doprovázela výstavka ediční práce pořadatelů s audiovizuálními ukázkami.

Setkávání 2009 proběhlo v rámci projektu Jablonec 2009.