Městská knihovna na turistické vizitce

Jablonecká knihovna se od května 2023 připojí k projektu Wander Book (Turistický deník). Bude tak patřit k významným turistickým místům v České republice, která návštěvníkům nabízí turistickou vizitku označující důležitou kulturní a architektonickou památku. Turistické vizitky z navštívených míst se lepí do deníku, kam lze též dávat razítka. I ta bude možné u nás získat.


Turistická vizitka je jednou z akcí, kterými si chceme připomenout dvě letošní výročí knihovny – 90 let od otevření české veřejné čítárny a 100 let od založení německé městské knihovny. Čítárně bychom chtěli v druhé polovině roku věnovat výstavu v přízemí budovy, jabloneckým novinám coby nedílné součásti čítárny současné i té minulé pak přednášku.

Turistickou vizitku i razítko bude možné získat v přízemí knihovny ve studovně. Cena vizitky je 15,- Kč.