Deset let spolupráce s veřejností

Včera v podvečer (23. května 2023) jsme u nás v knihovně přivítali Jana Kašpara, vedoucího Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. Jeho přednáška byla tentokrát věnovaná společné práci a komunikaci s návštěvníky archivů.

Již jedenáct let pořádá archiv v rámci Mezinárodního dne archivů každoroční jarní setkání s veřejností, kde připomíná různá výročí, která jsou důležitá pro dějiny regionu, a prezentuje archiválie k danému tématu.

Ke konci přednášky jsme se společně zamýšleli nad tím, zda má smysl organizovat logisticky náročné akce pro veřejnost, když si řadu informací dnes už mohou najít sami. My si ale myslíme, že osobní kontakt dá každému vždycky nejvíc. Důkazem toho jsou i badatelé, kteří pak svoji náročnou práci prezentují formou přednášek třeba zrovna u nás v knihovně. A že je o tyto informace opravdu veliký zájem, o tom jsme se už mnohokrát přesvědčili. Někdy nám ani kapacita sálu nestačí.