Nesem vám noviny aneb Jak šel čas s jabloneckým tiskem

Srdečně vás zveme na naši novou výstavu, kterou jsme věnovali historii vydávání novin v Jablonci nad Nisou. Zahrnuje období od roku 1870 do současnosti s krátkým exkurzem do 17. a 18. století. Součástí je výstavka dobového tisku. Nejedná se ovšem o noviny vydávané v Jablonci nad Nisou, regionálně nejbližší z nich jsou liberecké Reichenberger Zeitung.


Výstava se koná u příležitosti 90. výročí otevření české veřejné čítárny v Jablonci nad Nisou (1. prosince 1933).


Struktura výstavy

1. panel:

název a anotace výstavy – doba trvání a autor výstavy – prameny – historie české čítárny – význam periodik – poděkování

2. panel:

počátky periodického tisku v Evropě a v Jablonci nad Nisou

3. panel:

vydávání místních německých novin

4. panel:

vydávání místních českých novin

5. panel:

závodní a podnikové noviny

6. panel:

ukázka dobového tisku


Velké poděkovaní patří archivářům Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou – Mgr. Pavlíně Gottsteinové a Mgr. Janu Kašparovi za cenné rady a pomoc při přípravě obrazového materiálu.

Výstava je umístěná v přízemí na chodbě k multimediálnímu oddělení. Potrvá až do 29. února 2024.