Virtuální univerzita třetího věku

Pojďte s námi studovat kurz Virtuální univerzity třetího věku! Zveme Vás na úvodní hodinu nového semestru v úterý 26. září od 14 hodin.

Otevíráme zápis do podzimního semestru VU3V na téma „Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě“.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Odborným garantem výuky je prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., kurzy připravuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.