Informace pro knihovny

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2022

Cenu uděluje každé dva roky Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Z každého okresu jsou vždy nominovány tři knihovny a z každého okresu se jedna knihovna stane vítěznou, jako vítězné jsou tedy vždy oceněny čtyři knihovny. Za Jablonecko se tou nejlepší stala knihovna

JÍLOVÉ U DRŽKOVA.

Cena byla předána 29. 11. 2022 na Setkání knihovníků Libereckého kraje. 

Knihovna obdržela diplom a 10 000 Kč. 

Gratulujeme !!!

Knihovna Libereckého kraje Knihovna Libereckého kraje 

Knihovna Libereckého kraje


Slova metodika okresu Bc. Petra Hejhala:

Jílové u Držkova je se svými 225 obyvateli jednou z nejmenších obcí Jablonecka, která zřizuje vlastní knihovnu. Od roku 2018 převzala knihovnu do péče paní Markéta Jůnová, zároveň administrativní pracovnice obecního úřadu. Od té doby se knihovna postupně zlepšuje, zejména ve své komunitní roli a pořádá či spolupořádá takřka všechny kulturní akce malého rozsahu v Jílovém. V dubnu 2020 se společně s hasičskou klubovnou a obecním úřadem přestěhovala do nově rekonstruovaných prostor. Na nové adrese teď pod jednou střechou najdeme kromě zmiňovaných také obecní hospodu a sokolovnu. Knihovna slouží také k zasedání zastupitelstva a jako volební místnost. Knihovna je otevřena zároveň s úředními hodinami a je tak čtenářům k dispozici 5 hodin týdně rozložených do dvou dnů, a to dopoledne i v podvečer. Po domluvě lze knihovnu navštívit i v jiném čase. Do knihovny dochází 24 čtenářů, z toho 10 dětí, tedy cca 10 % populace. Po nutné masivní probírce fondu knihovna disponuje cca 2.000 svazků, které doplňují výměnné soubory. Novinky z knihovny mohou čtenáři najít na stránkách obce, kde má vyčleněný samostatný oddíl, a zároveň na facebookové stránce.
Výkon regionální funkce je financován z rozpočtu Libereckého kraje

Důležité informace jak pro profesionální, tak neprofesionální knihovníky:

Informace pro knihovny: legislativa, standardy, odborné činnosti, oborové báze, vzdělávání, statistika, adresáře, e-konference, programy podpory, spolky a sdružení, Knihovnický institut, soutěže a ceny

Ústřední knihovnická rada ČR: poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

SKIP: informace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky 

SKIP Liberecký region: informace SKIPu z Libereckého kraje 

Literatura a knihovny: informace Ministerstva kultury České republiky

VISK: programy na podporu veřejných informačních služeb knihoven

KVK: informace z Krajské vědecké knihovny Liberec

... další zajímavé odkazy

* * *
Studijní pomůcky pro knihovníky

* * *

Regionální oddělení

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. je na základě smlouvy s Krajskou vědeckou knihovnou Liberec pověřena výkonem regionální funkce na Jablonecku, a to v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR ze dne 12. 01. 2005 a s Koncepcí zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji. Základními oblastmi poskytovaných služeb jsou:


* * *

INFORMACE 2022

Plán revizí: Huť, Lhotka, Lučany, Rychnov u Jablonce n. N.

INFORMACE 2021

Plán revizí: Bratříkov, Jílové u Držkova, Maršovice, Líšný, Albrechtice, Zlatá Olešnice