Knihovny v Jablonci nad Nisou ve druhé polovině 19.století a na počátku 20.století

U příležitosti 90 let české veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou připravila Mgr. Jana Nová, historička Muzea skla a bižuterie, přednášku věnovanou dějinám knihovnictví, ve které nás zavedla také do doby, kdy vznikaly knihovny školní a spolkové.

V roce 1920 se okresní osvětový sbor za předsednictví hejtmana V.Hanouska a jednatele, učitele F.Havránka usnesl založit ve městě českou veřejnou knihovnu. Prvním knihovníkem se stal učitel Jaroslav Šorejs. V tomto roce získala česká knihovna z darů občanů na 20 knih, základ fondu pak měly tvořit dary českých spolkových knihoven ( Sokol, Česká beseda, Havlíček, organizace kovodělníků, sdružení českých pekařů a dalších ). A právě na předcházející období spolkových knihoven a knihovnických aktivit učitelů, stejně tak jako na to, co se četlo a bylo součástí fondů jednotlivých knihoven, se ve své přednášce zaměřila Jana Nová. Své putování po dějinách knihovnictví ukončila otevřením Německé knihovny města Jablonce nad Nisou v roce 1923 a jejím přesídlením do budovy Staré radnice ve třicátých letech.

Hovory pod rampou za finanční podpory Ministerstva kultury ČR