Hrátky s literaturou a pasování na čtenáře

Březnové hrátky s literaturou patřily v úterý 2.3.2010 dětem se ZŠ Liberecká. Děti četly z knížky M.Osbornové Dobrodružství s tajemným rytířem, ale také soutěžily v poznávání autorů, názvů knih a v literárních přesmyčkách. Ve středu 10.3. pak složili slib čtenáře žáci 3. tříd ze ZŠ Arbesova.
Aby noví čtenáři získali registraci na oddělení pro děti a mládež, museli přečíst pohádkovou ukázku, poznat z jaké knihy byla vybrána, tu najít ve fondu a posléze představit svým spolužákům jejího autora a ilustrátora.