Podzimní téma

V rámci Týdne knihoven 2010 jsme pro děti připravili výtvarné dílny na podzimní téma. Děti z 2.A a 2.B ze Základní školy Pivovarská si přišly k nám do knihovny vyrobit červenou muchomůrku.
Děti obkreslovaly, stříhaly a domalovávaly muchomůrku, na kterou jsme společně nalepili kolíček, aby si výrobek mohly pověsit doma třeba na záclonu.Ten, kdo to stihl, si ještě vybarvoval podzimní listí z papíru. Dětem se to moc líbilo a mohly si svůj výrobek odnést domů. Nakonec jim za odměnu byla puštěna pohádka pro jednu třídu Císařovy nové šaty a pro druhou třídu Křesadlo.