Pasování na čtenáře pobočky Šumava

K Týdnu knihoven 2010 jsme na pobočce Šumava připravili pro děti třetích tříd pasování čtenářů. Úkolem dětí bylo přečíst úryvek přepsaný z pohádkových knih a poznat o jaký příběh se jedná, poté pohádku vyhledat ve fondu a představit ostatním autora a ilustrátora.
Knihovnice vybraly známé české autory. Akce se zúčastnilo na 20 mladých čtenářů, četli velice dobře a znalosti byly také velmi dobré. Děti naoplátku získaly pasovací poukaz a registrační poplatek na celý rok zdarma.