Pasování na čtenáře v hlavní budově

6.října 2010 pokračovalo naše pasování čtenářů k Týdnu knihoven. Pro děti ze 3.A. a 3.B. ze ZŠ Liberecká jsme nachystali krátké ukázky z knih, aby si pasování mohly zasloužit.
Kdo nedokázal poznat autora a ilustrátora, mohl využít malé nápovědi, neboť všechny ukázky byly v prostoru dětského oddělení vystaveny. Poté nám přečetly přísahu nového čtenáře a slíbily, že nám budou knihy vracet včas a v pořádku. Za odměnu od nás dostaly pasovací poukaz s odpuštěným registračním poplatkem. Děti byly šikovné a rádi jsme je za čtení pochválili.