Dějiny služební kynologie

Jiří Rulc, ředitel městské policie, představil 25.ledna 2011 svou knihu, věnovanou dokumentaci vývoje služební kynologie v ozbrojených, bezpečnostních a vojenských sborech.
Jiří Rulc pracoval u Policie ČR, působil na Policejním prezidiu ČR i na Ministerstvu vnitra ČR, podílel se na tvorbě celé řady metodických a normativních dokumentů, na výcviku metod k odhalování příčin požárů apod., na organizaci významných kynologických akcí. Sám získal i mnohá ocenění, neboť se kynologii věnuje již 40 let. K zachycení dějinného vývoje služební kynologie ho nepřivedla jen láska k psům, ale především chuť zhodnotit své dosavadní zkušenosti, vyvrátit celou řadu polopravd, reagovat na nedostatek odborné literatury a vzdát hold kynologům-psovodům za jejich nezměrnou píli a osobní nasazení. Ačkoliv kniha pro svůj rozsah nepojme všechna fakta, snaží se zachytit historické začátky kynologie, počátky využití psů nejen u policie, ale i celní správy, vězeňské služby a v armádě, obsahuje medailony významných osobností, zmiňujě chovatelská a výcviková střediska a připomíná i sportovní úspěchy. Knihu si lze půjčit v městské knihovně.