Hrátky s literaturou a vývoj knihoven

V rámci akce „Březen - ; měsíc čtenářů“ jsme do naší dětské knihovny pozvali děti 3., 4. a 5. třídy ze Svobodné základní školy, aby si vyslechly povídání o vývoji knihoven a vyzkoušely si, že s literaturou je možné si i hrát.

Nejprve jsme si s dětmi vyprávěli o vývoji písma a materiálů, na které se psalo. Od maleb v pravěkých jeskyních, přes knihy současnosti jsme tak trochu nahlédli i do blízké budoucnosti, když si děti mohly prohlédnout čtečku elektronických knih. Poté přišly na řadu hrátky s literaturou - děti s nadšením luštily přesmyčky, doplňovaly názvy knížek či chybějící písmena, opravovaly jména autorů a hrály si s ozvěnou. Svou návštěvu v naší knihovně zakončili v audiovizuálním oddělení pohádkou.