První čtení aneb pasování na čtenáře na pobočce v Kokoníně

Ve středu 18. května 2011 se konalo na pobočce v Kokoníně pasování dětí z druhého ročníku místní základní školy na čtenáře.
Žáci ze třídy paní učitelky Dany Loudové díky hlasitému čtení z vybraných knížek edice "První čtení" předvedli, jakými výbornými čtenáři už jsou. Poslechli si vyprávění o cestě knihy ke čtenáři a na závěr byli po přečtení slibu pasováni na čtenáře městské knihovny s výhodou odpuštění členského poplatku. Kromě přihlášky si děti odnesly pamětní listy a sladkosti za správné odpovědi na kontrolní otázky.