MVS knihovnám

Půjčování dokumentů ostatním knihovnám v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Využívat služby MVS může pouze knihovna zaregistrovaná v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Služba je knihovnám poskytována zdarma.

Způsoby objednávání dokumentů:
- prostřednictvím online katalogu knihovny, má-li žádající knihovna již vytvořeno uživatelské konto,

- prostřednictvím elektronické žádanky MVS  pro knihovny bez založeného uživatelského konta.

Základní výpůjční doba: 48 kalendářních dní.

Knihovnám není umožněna automatická prolongace dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS přes čtenářské konto knihovny, vždy je nutné požádat pracovníky příslušného oddělení e-mailem či telefonicky, a to před vypršením výpůjční doby.

Pokud nebude dokument rezervován dalším čtenářem nebo ho knihovna nebude požadovat zpět z jiného důvodu, příslušné oddělení knihovny na požádání prolongaci dokumentu provede.

Bude-li dokument rezervován, nebude knihovně umožněna jeho prolongace a knihovna má povinnost vrátit ho v co nejkratší možné době.

Doporučujeme knihovnám sledovat čtenářské konto a upozorňovat své čtenáře na dodržování základní výpůjční doby dokumentu půjčeného přes MVS.

Přihlašovací údaje získáte na oddělení pro dospělé čtenáře.

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat na adresu pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz .