Karel Hvížďala

Se známým novinářem a spisovatelem Karlem Hvížďalou měli naši čtenáři možnost setkat se ve čvtrtek 6.října 2011. Téma bylo věnováno médiím od počátků po současnost, cenzuře, proměně funkcí sdělovacích prostředků, roli bulváru, mediální negramotnosti a postupné ztrátě serióznosti mnohých novin. Do Jablonce přivezl s sebou knihu Uvízlé věty, eseje o slovech a lidech.

Karel Hvížďala studoval strojařinu, politické vědy i německý jazyk a literaturu. Pracoval jako redaktor časopisu Mladý Svět i v nakladatelství Albatros. Od roku 1978 - 1990 pobýval v exilu v SRN, kde spolupracoval s rozhlasovými stanicemi ( RFE, Deutschlandfunk, BBC apod. ). Od roku 1990 se stal šéfredaktorem MF Dnes, předsedou představenstva společnosti MAFRA a byl spoluzakladatelem a spoluvydavatelem magazínu Týden. Od roku 1999 již jako svobodný žurnalista spolupracuje s rozhlasem, televizí a přispívá do dalších novin a časopisů. Za své rozhlasové hry, povídky a rozhovory s celou řadou osobností obdržel doma i ve světě mnohá ocenění.

Hovory pod rampou za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.