I malými věcmi se napomáhá velkým

Tak znělo motto XII. ročníku literární soutěže pořádané v rámci projektu Jablonec 2012. Slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti patronky soutěže Dr. Evy Koudelkové a členů poroty básnířky Olgy Novotné, Mgr. Petry Handlířové proběhlo ve středu 5. prosince 2012 v audiovizuálním sále knihovny. Před vyhlášením úspěšných autorů vystoupili se svým dramatickým pásmem členové Spolku loutkářů Vozichet.

Přehled výsledků literární soutěže:

1. kategorie / I. stupeň

poezie

1. Kryštof Ivanka, Micinka, ZŠ Liberecká 26

2. Barbora Malá, Třídění odpadků, ZŠ Liberecká 26 

3. Michal Kocour, Recyklování, ZŠ Liberecká 26

próza

1. Markéta Endlerová, Den, kdy přišly žáby na svět, ZŠ Liberecká 26

2. Jakub Vaníček, Úklid lesa, ZŠ Mozartova 24

3. Nebi Gashi, Kočka a myš, ZŠ Liberecká 26

úvaha

Tadeáš Paldus, Všichni jednou budeme staří…, Svobodná ZŠ

2. kategorie / II. stupeň 

poezie

1. Tereza Šikolová, I malými věcmi se napomáhá …, Gymnázium Dr.Randy

2. Vítek Bradáč, Básnička o básničce, Gymnázium Dr. Randy

3. Kateřina Pospíšilová, Pohádka, Gymnázium Dr. Randy

próza

1. Filip Zadražil, Rozhovor v náladě, Gymnázium Dr. Randy

2. Karolína Hovorková, Pan Atkinso, Gymnázium Dr. Randy

2. Jakub Kunst, Jak pan Párátko překrojil chleba, ZŠ Mozartova 24

3. Petra Soukupová, Mňoukající tuláci, ZŠ Liberecká 26

úvaha

1. Zuzana Hanajová, Návod, jak se změnit, Gymnázium U Balvanu

2. Nikola Dolenská, O autech, ZŠ Liberecká 26

3. Kristýna Marková, I malými věcmi se …, ZŠ 5. května 76

3. kategorie SŠ

poezie

1. Martina Válková, O holce otylce, Gymnázium Dr. Randy

próza

1. Štěpánka Janusová, Malé a velké činy, Gymnázium U Balvanu

2. Tereza Štosová, Je tomu skoro 20 let..., Gymnázium Dr. Randy

3. Kateřina Báčová, Napoleon, Gymnázium U Balvanu

úvaha

1.Christina Bočáková, I malými věcmi se napomáhá…, Gymnázuim U Balvanu

2. Alena Černohousová, I malými věcmi…., Gymnázium U Balvanu

* * *

Členové poroty:

Básnířka Olga Novotná, Mgr. Petra Handlířová, Bc. Bohumila Nitschová, Libuše Krajzingrová, Dana Foltýnová. Záštitu převzala Dr. Eva Koudelková.

Podmínky soutěže:

Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zasílejte buď klasickou poštou na adresu knihovny (Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466 01 – obálku opatřete heslem „Literární soutěž“), nebo e-mailem na soutez@knihovna.mestojablonec.cz .

Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození autora (spoluautorství neuznáváme), názvem školy, navštěvovanou třídou, popřípadě jménem příslušného pedagoga, který vám metodicky pomáhal. Připojte i souhlas s následným použitím textu k publikaci. Hodnocení bude provedeno ve třech kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední školy a učiliště.

* * *

Uzávěrka soutěže v pátek 16. listopadu 2012.
Slavnostní vyhlášení výsledků 5.prosince 2012 od 16:30 hodin v audiovizuálním sále knihovny.