Knížky můžeme i poslouchat ...

Dne 11. října 2012 se v Domě s pečovatelskou službou v Palackého ulici uskutečnila v klubu seniorů beseda o nabídce zvukových knížek, které jsou součástí fondu jablonecké městské knihovny. Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb. Návštěvníci byli seznámeni s různými druhy nosičů zvukových knih, s historií pražské Macanovy knihovny a tiskárny a na vlastní uši si sami vyzkoušeli, jak se knížky dají poslouchat.