Dva letošní jubilanti: Otfried Preussler a Ludvík Středa

Literární tvorbu dvou letošních jubilantů Otfrieda Preusslera a Ludvíka Středy připomněla 2.října 2013 našim čtenářům Dr. Eva Koudelková z Technické univerzity Liberec, ukázky z tvorby obou čtenářů četla členka Divadla F.X. Šaldy Markéta Tallerová, držitelka ceny Thálie.

Německý spisovatel a liberecký rodák Otfried Preussler získal za svou tvorbu pro děti a mládež celou řadu ocenění. Jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a získaly také filmovou a televizní podobu, např. Krabat jako Čarodějův učeň, animovaný film Karla Zemana, nebo večerníčkový seriál Malá čarodějnice v podání Jiřiny Bohdalové.

Také tvorbu Ludvíka Středy neopomene žádná práce věnovaná literatuře pro děti a mládež a většina z nás si vzpomene např. na oblíbený večerníček Kosí bratři.

Na literárním setkání jsme si vyslechli i úryvky a texty obou autorů určené dospělým čtenářům s podtóny smutku, osamocení i vyhnání.