Mikulášské slabikáře

Poněkud netradiční předávání slabikářů dětem první třídy ze ZŠ Šumava připravila na 5. prosince 2013 paní učitelka Jitka Knížková spolu s knihovnicemi Danou Kobrovou a Lucií Duschkovou v naší školní pobočce. Děti dostaly slabikáře přímo od samotného Mikuláše. A nechyběl ani jeho doprovod čerta s andělem!