Z Jizerských hor do Svaté země

Další setkání s jabloneckou rodačkou Christou Petráskovou se uskutečnilo v audiovizuálním sále knihovny na sklonku roku v úterý 17. prosince 2013, kdy nám ve svém vyprávění přiblížila putování po Izraeli a zavedla nás nejen na místa spojená s životem Ježíše Krista a Svaté rodiny, ale i na další turistické atrakce. Neopomněla přiblížit současné izraelské reálie i tradiční symboly země.