Komunální symbolika měst a obcí Jablonecka

Nad významem komunální symboliky, kterou se obce odlišují jedna od druhé, ať již k tomu užívají vedle svých názvů také praporů, znaků, skladby barev, mincí, cen, popř. primátorského řetězu, se v úterý 13. května 2014 zamýšlel ředitel jabloneckého okresního archivu Jan Kašpar. Za zamyšlení stálo i to, proč ne všechny obce v našem regionu symboly mají či je nepoužívají.